Capio
Capio
Capio
Malin Thorsell
Malin Thorsell är verksamhetschef på BB S:t Göran.

Obstetriker – en ny specialisering på sjukhuset

31 oktober 2022

Malin Thorsell är verksamhetschef på BB S:t Göran, sjukhusets nya förlossningsklinik. Hon är också den första obstetriker, förlossningsläkare, som anställdes till kliniken. Det är en ny spännande specialistgrupp som växer fram på sjukhuset.

Inom Stockholms förlossningsvård är Malin Thorsell ett känt namn. Hon är specialiserad gynekolog och obstetriker (förlossningsläkare) med ett förflutet bland annat förlossningsläkare på BB Stockholm och som läkarchef på UltraGyn. Hon är även disputerad och forskningsaktiv.

– Vi startar en ny spännande verksamhet och nu söker vi fler obstetriker. Hos oss får man vara med och både utveckla och utvecklas. Vi vill hitta nya lösningar, gärna digitala, som underlättar för familjerna som ska föda, och som förbättrar förlossningsvården, säger hon.

Energi och glädje

– För mig är det viktigt att jobba kliniskt och få dela arbetsvardagen med mina medarbetare på kliniken. Jag tror på ett nära ledarskap, det ger en platt organisation, och korta beslutsvägar. Det vi gör är så roligt att det är svårt att låta bli att jobba kliniskt, säger hon och skrattar.

Malin Thorsell har en smittande energi och nära till skratt. Liksom övriga sjukhuset kommer hon och hennes medarbetare jobba teambaserat och med ständiga förbättringar.

– Jag tycker att sjukhusets värden, som exempelvis att vara nyfiken och modig, stämmer bra. Jag är inte rädd för att testa nytt, och fungerar det inte så får vi backa bandet.

Skickliga specialister

Malin Thorsell är en varm förespråkare av forskning som en del av den kliniska vardagen.
– Vårt sjukhus har en FoU-enhet och obstetriker och barnmorskor som vill forska hos oss kan göra det.

Förlossningskliniken kommer att ha neonatalvård för prematurt födda barn, med samma typ av bemanning som på de övriga förlossningsklinikerna i Stockholm. Och även om BB S:t Görans uppdrag i nuläget är födslar i fullgången graviditet, så kommer det ovanliga och oväntade att inträffa, och det kräver avancerad kompetens.

– Vi måste ha skickliga specialister som kan hantera sådana situationer. Det jag kan lova är en dynamisk arbetsmiljö med ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper.

– Vi strävar efter en hög kvalitet, där vi gemensamt sätter familjens behov först, och får alla gravida och födande att känna trygghet på BB S:t Göran.

Är du intresserad av att jobba som Obstetriker hos oss?

Se filmen med Malin Thorsell

Följ oss i sociala medier