Capio
Capio
Capio
Gülay Akbulut som skapat förbättringstavlan i systemet JIRA. Vårdenhetschef Maria Gränström, representant för sjukhusets centrala förbättringsgrupp, och kvalitetschef och projektledare Anna Zerne
Gülay Akbulut som skapat förbättringstavlan i systemet JIRA. Vårdenhetschef Maria Gränström, representant för sjukhusets centrala förbättringsgrupp, kvalitetschef och projektledare Anna Zerne.

Nya förbättringstavlan visar sjukhusets kärnvärden

11 januari 2022

Sedan länge har kvalitetsarbete och ständiga förbättringar varit Capio S:t Görans Sjukhus signum. Nu har nya Förbättringstavlan 2.0 fått tydligare layout och förbättrad funktionalitet.

– Det här är en helt egen digital produkt som vi tagit fram på sjukhuset och den fokuserar på kvalitets- och förbättringsarbete, som är sjukhusets kärnvärden, säger kvalitetschef Anna Zerne.

Helt ny är förbättringstavlan dock inte, för den infördes redan under 2021, men hamnade i skuggan av pandemin. Det är Anna Zerne, den centrala förbättringsgruppen och IT-avdelningen som lett arbetet med att utveckla den äldre uttjänta digitala tavlan till en nyare version.

– Många funktioner är samma men vi har lyssnat in vad medarbetarna saknade med den förra. Den nya versionen 2.0 har bättre återkoppling till både den som skrev lappen och för alla som är intresserade av vilka lappar som skrivs. Alla lappar speglas på intranätet, säger Anna Zerne.

Enkelt att skriva

– Nytt verktyg har sina barnsjukdomar och arbetet med att förbättra funktionen pågår kontinuerligt, som allt annat förbättringsarbete. Jag vet att många saknar visualiseringen med Post-It lapparna men hoppas att de andra fördelarna ska överväga, säger Anna Zerne. Tanken är att det ska vara enkelt att skriva en förbättringslapp.

Bakgrunden till den digitala tavlan är att man gjorde ett omtag i förbättringsarbetet år 2019. En enkät visade att sjukhuset behövde återskapa ett gemensamma fokus på förbättringsarbete. En central del för att möjliggöra vidare förbättringsarbete var att ha tillgång till en förbättringstavla. Den nya förbättringstavlan är byggd i det befintliga systemet JIRA.

– Det finns bokningsbara utbildningstillfällen under våren för att besvara och handlägga lappar som kommer in till de olika verksamheterna. Det är ingen brist på elektroniska lappar, utan det finns väldigt många i systemet idag.

Bemötandet viktigt

Patienternas synpunkter fångas också upp i förbättringstavlan. Deras förbättringsförslag hamnar i samma process som förslagen från medarbetarna.

– Min starka uppfattning är att vi måste ta hjälp av våra patienter i en högre grad, menar Anna Zerne. De förbättringsförslag som patienterna återkopplat handlar främst om bemötande men även konkreta förslag på vilken information de saknar. Och hur vi kan göra det bättre för dem under deras besök från deras synvinkel. Men främst återkopplar patienterna om allt bra vi gör. Den återkopplingen samlas i en fristående rapport, som vi kan hämta energi från.

Kontakt: anna.zerne@capiostgoran.se.

Följ oss i sociala medier