Capio
Capio
Capio
medarbetare
Carl Svanström säger att taligenkänning kan vara utmanande i början, men att fördelarna överväger.

Journalen i realtid ökar patientsäkerheten

25 mars 2022

Att använda taligenkänning är en utmaning till en början, men fördelarna överväger, det berättar ST-läkaren Carl Svanström. Han var med och testade det nya arbetssättet på sjukhusets akutmottagning.

Capio S:t Görans Sjukhus är första stora sjukhuset i Sverige som bredd-inför taligenkänning. Utrullningen pågår under hela 2022.

– Det fungerar hjälpligt ganska fort. Men om vill man få det att fungera bra så tar det lite längre tid. Man lär ju känna instrumentet och lär sig var det blir fel ganska snabbt, förklarar Carl Svanström.

Jämfört med dikteringsprogrammet måste man tala långsammare och tydligare, och det är många fler klick framför datorn än förut.

– Man pratar in ett mindre antal ord vid taligenkänning än vid diktamen. Mallen som man använder är väldigt bra och med några enkla klick kan man hämta in och återanvända information på ett väldigt enkelt sätt.

Ökad patientsäkerhet

– Men den riktigt stora vinsten med taligenkänning är patientsäkerheten. Fördelen är att informationen finns i realtid i journalen. Patienten kan läsa och man kan också hänvisa direkt till journalen för bakgrund och information till personalen när man lämnar över till nästa skift, till exempel.

En annan fördel är att man aldrig behöver diktera in bakgrund. I stället för att läsa från en gammal journal så klickar man bara och får den gamla journalen med sig. Det gör att det blir kortare texter i journalen.

För framtiden hoppas Carl Svanström att man bygger in de administrativa behoven i själva mallen för taligenkänning. Med en sådan lösning skulle läkarna även kunna få hjälp med till exempel brev, bokningar direkt via taligenkänningsprogrammet.

Artificiell intelligens

 Programmet för taligenkänning använder artificiell intelligens (AI) för att förbättra för användaren.
– Ta det lite lugnt och långsamt, tala tydligt. Verktyget är inte perfekt, men det lär sig allt eftersom du använder det.  Acceptera att mervärdet är patientsäkerhet och att du kan få se din journal i realtid.

– Uppdatera ofta och använd fraslexikon så sparar du tid. Och våga hoppa på tåget! är Carl Svanströms uppmaning.

Följ oss i sociala medier