Capio
Capio
Capio
Nakisa Esfahani och Thanos Kakoulidis är erfarna kirurger på Obesitascentrum.
Nakisa Esfahani och Thanos Kakoulidis är erfarna kirurger på Obesitascentrum.

Hög kirurgisk kompetens på Obesitascentrum

29 april 2022

– Det som gör vårt jobb tillfredsställande är att våra patienter mår så bra efter operationen. De kan äntligen leva det liv de vill leva, säger kirurgen Thanos Kakoulidis.

Övervikt och fetma är ett stort problem för många. Det är en sjukdom förknippad med fördomar och den leder dessutom ofta till följdsjukdomar som till exempel högt blodtryck, diabetes, infertilitet och minskad livslängd.

– Att göra en gastric sleeve- eller en gastric bypass-operation är till stor hjälp när man vill ändra sin livsstil och få ett bättre liv, säger Thanos Kakoulidis.

Unikt center i Sverige

Det som är unikt med S:t Görans Obesitascentrum är att det är ett integrerat medicinskt-kirurgiskt center. Här behandlas överviktiga både medicinskt och kirurgiskt. Det vanliga i Sverige är att patienterna hänvisas till ett kirurgiskt ingrepp utan annan uppföljning.

Obesitascentrum har kirurgi, men här finns även medicinsk expertis med andra specialistläkare, undersköterskor, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeut och kurator i teamet.

Centret är så etablerat att man tar emot patienter från andra regioner som inte fått sina livsstilsförändringar att fungera efter obesitas-operationen.

Kirurgi med hög kvalitet

– Vi tar hand om våra patienter och följer upp dem under lång tid efteråt. Det ger en extra trygghet för patienten, berättar kirurgen Nakisa Esfahani och fortsätter:

– För de kirurgiska ingreppen har vi också en mycket låg komplikationsgrad, under en procent. Det är en väldigt säker operation som utförs.

Ett skäl till det är att kirurgerna Thanos Kakoulidis och Nakisa Esfahani är erfarna obesitas-kirurger som utfört en stor mängd operationer. En hög kompetens som ger både god kvalitet och säkerhet för patienten.

Egenremiss bra kontaktväg

Obesitascentrum skiljer sig inte bara från andra regioners liknande verksamheter. Centret skiljer sig också från försäkringsalternativen.

– De enheter som opererar försäkringspatienter har olika regler, en del opererar när patienten har ett BMI (Body mass index) på 30, medan vi här opererar när man har BMI på 35 eller mer. Vi är också två kirurger vid varje operation. Det ger en stor trygghet för patienten. Om det är en eller två kirurger vid operation kan se olika ut för försäkringspatienter.

– Det finns ett stort stigma kring övervikt. Alla våra patienter opereras inte, utan för en del räcker det med den medicinska behandling vi ger på Obesitascentrum. Men i svåra fall blir det ofta en operation, säger Thanos Kakoulidis.

–  Det är enkelt att komma i kontakt med oss på Obesitascentrum. Gå in på hemsidan och lämna en egenremiss, så utreder vi och behandlar, säger Nakisa Esfahani.

Så blir du patient hos oss - läs mer om egen vårdbegäran.

Följ oss i sociala medier