Capio
Capio
Capio
Hjälpsändningen når fram
Bild från när hjälpsändningen levererades i natt.

Hjälp från Capio S:t Göran når Ukraina

27 april 2022

Natten till i dag levererades en hjälpsändning på 2 ton sjukvårdsmaterial från Capio S:t Görans Sjukhus (bland andra) till universitetssjukhuset i staden Ternopil i Ukraina.

Det är specialistläkare Carl Tosterud på Akutkliniken som tillsammans med en tidigare kollega, Katarina Rönnqvist från ambulanssjukvården, startat en egen insamling för sjukvården. Genom kontakter på hälsodepartementet i Ternopil har de kunnat organisera hjälpsändningar som når fram till de som behöver det mest, berättar Carl Tosterud.

– Ternopil ligger i ett relativt lugnt område i Ukraina, och har hittills inte utsatts för större bombningar. Därför passar det bra som mottagare av material. Därifrån kan det som behövs akut köras till sjukhus närmare frontlinjen, medan annat som t.ex. utrustning för barnkirurgi har fördelats till barnsjukhus i Kyiv. Annat sjukvårdsmaterial kan användas för vård av de många flyktingar som samlats i regionen, förklarar han.

Hjälpsändningen från Capio S:t Göran är den andra i ordningen som skickats genom detta arbete. Den innehåller bland annat förbandsmaterial, läkemedel och desinfektionsmedel, som kommer till bra användning för att behandla krigsskador. 

– Vi fick tillåtelse att skicka ut en förfrågan om hjälp till alla enheter på sjukhuset, och har fått väldigt bra hjälp från bl.a. Avdelning 32, IVA, IMA, Akutmottagningen, Avdelning 50 och Onkologisk dagvård, berättar Carl Tosterud.  Även andra avdelningar på sjukhuset har visat sitt stöd och kunnat skänka materiel.

Hjälp som kommer till användning

Från sjukhuset i Ternopil har de fått listor på vilken materiel och utrustning som önskas.

– Det känns bra att veta att det är saker som behövs, och som kommer direkt till användning. Vi har samlat ihop det här i Stockholm och lastat en lastbil. Sen är det kollegor till oss som kört den direkt till polsk-ukrainska gränsen. Där har representanter från sjukhuset i Ternopil och regionens hälsodepartement tagit emot materialet, lastat om och sett till att de kommit fram till sjukhuset. Det känns bra att vi har kunnat göra det så pass snabbt, och med så lite kostnad och administration som möjligt, berättar Carl Tosterud.  

Carl Tosterud med ett tackdiplom från hälsodepartemetet i Ternopil 

Fortsatt stora behov

Redan nu pågår förberedelser för nästa hjälpsändning.

– Tyvärr verkar inte kriget vara på väg att ta slut på länge än. Och vi vet att även om det blir fred så kommer det finnas ett stort behov av sjukvård och stöd till denna, berättar Carl Tosterud.  

Följ oss i sociala medier