Capio
Capio
Capio
Gustaf Storm
Gustaf Storm utanför entrén till Akutmottagningen.

Gustaf Storm är ny verksamhetschef på Akutkliniken

29 juni 2022

Redan under läkarlinjen vikarierade han som undersköterska på sjukhusets IVA. Sin första tjänstgöring som vik. underläkare och sedan AT gjorde han på Capio S:t Göran. Efter läkarexamen tog karriären en annan riktning, som managementkonsult, som affärsutvecklare inom Capio Sverige, och senast som verksamhetschef och VD på Capio Artro Clinic. Nu är Gustaf Storm tillbaka på Capio S:t Göran i rollen som verksamhetschef för Akutkliniken.

– För mig har det alltid varit tydligt vad Capio och Capio S:t Göran står för. Det finns en stolthet i att arbeta här och ett starkt fokus på att förbättra vården för våra patienter. Det har gjort att jag alltid känt mig hemma här, berättar han.

Sedan han senast arbetade på Capio S:t Göran har mycket förändrats – en helt ny akutmottagning, nya vårdbyggnader, nya verksamheter och förstås en pandemi som pressat vården i hela regionen hårt. Dessutom gick sjukhusets Akutmedicinklinik och Akutklinik relativt nyligen samman i den nya Akutkliniken.

Fortsatt förbättringsarbete i akuta flöden

Att fortsätta utveckla arbetssätten inom de akuta flödena, till exempel förbättra handläggningstider på Akutmottagningen, blir ett viktigt fokus för Gustaf Storm.

– Vi har ett stort söktryck på vår akutmottagning samtidigt som door-to-door-tiderna varit längre än någon av oss önskar. Det har lett till mer arbete för vår personal, fler överrapporteringar mellan vårdlagen och långa väntetider för våra patienter. Vi har också haft en högre personalomsättning än vad som är önskvärt. Men på Capio S:t Göran har vi en stark tradition av förbättringsarbete inom våra akuta flöden, och jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna på Akutkliniken nu hitta nya arbetssätt och ett modernt akut omhändertagande för 20-talet.

”Vi ska vara stolta över att arbeta i akutsjukvården”

– Nyckeln i att kunna bedriva en modern sjukvård är att sjukvårdens medarbetare både kan upprätthålla en hög kompetens och arbeta bra tillsammans. Då behöver vi alla känna att vi trivs och att vi utvecklas, ja att vi är en attraktiv arbetsplats. Samhället har gett oss ett oerhört viktigt uppdrag i att arbeta inom akutsjukvården, och är det någon som klarar av det så är det vi på Sveriges bästa akutsjukhus och det ska vi vara stolta över, säger Gustaf Storm.  

Följ oss i sociala medier