Capio
Capio
Capio
Medicinklinikens verksamhetschef Gunilla Wahlström och projektledaren Linda Frisk.
Medicinklinikens verksamhetschef Gunilla Wahlström och projektledaren Linda Frisk.

Först i Sverige med att erbjuda akutsjukvård i hemmet

21 oktober 2022

Just nu pågår ett spännande pilot. På sikt kan den både hjälpa många patienter och bli en ny del av traditionell sjukhusvård. Piloten heter Virtuell Vårdavdelning och leds av Medicinkliniken i vid Capio S:t Görans Sjukhus, i samarbete med företaget Medoma.

– Så som vården ser ut idag så måste vi tänka nytt, vi behöver tänka mer långsiktigt och hållbart. Det är brist inom många vårdyrken idag. Samtidigt får akutsjukhusen allt fler äldre och multisjuka patienter att ta hand om. Därför vill vi pröva nya arbetssätt, säger Gunilla Wahlström, verksamhetschef på Medicinkliniken, som tillsammans med sitt team leder piloten.

– Tanken är att inte att skapa längre vårdtillfällen utan låta patienten få samma vårdtid. Skillnaden är att vissa delar utförs och slutförs med patienten lokaliserad i hemmet i stället för på sjukhuset under samma vårdtillfälle.

Slutenvård genomförs hemma

Patienten vårdas först inneliggande på kliniken. När en tydlig vårdplan finns så erbjuds patienten att flytta hem med uppkoppling, för att få fortsatt medicinsk vård och omvårdnad i slutenvårdsregi.

På sjukhuset finns en övervakningscentral där personal har kontakt med patienten i hemmet dygnet runt. Fysiska besök görs utifrån vårdplan och patientens behov, med minst ett besök dagligen av läkare och sjuksköterska.

I dagsläget finns sex virtuella vårdplatser och piloten kommer att pågå i ett halvår. Vårdplatserna är registrerade som en virtuell vårdavdelning och journalföring samt uppföljning sker på samma sätt som sjukhusets andra vårdplatser.

Pilot som driver sjukvården framåt

– Som inneliggande patient ägnas mycket tid åt att vänta, på provtagning, på rond och för att få hjälp med olika saker. Att få vara hemma där man kan ta saker i sin egen takt ger bättre livskvalitet och tillfrisknande. Det har redan visats i flera internationella studier, säger Linda Frisk, som är sjuksköterska och kvalitetskontroller på Medicinkliniken. Hon projektleder piloten.

– Själva piloten drivs av Medicinkliniken vid Capio S:t Göran i samverkan med företaget Medoma som underleverantör. Tillsammans vill vi utveckla och driva hälso- och sjukvården framåt. För vi vet att befintliga vårdplatser på sjukhusen inte kommer räcka. Samtidigt vill vi värna patientens självständighet, säger Gunilla Wahlström.

Flera liknande projekt

Den vårdform som många gör jämförelser med är ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet. Skillnaden mot ASIH är att patienterna här är fortsatta inskrivna på Medicinkliniken. De inte är klara i slutenvården utan har ett behov av slutenvårdens resurser. Patientansvarig läkare har ansvaret för patientens vård under hela vårdtillfället. Det skapar en sömlös övergång mellan slutenvården och hemmet.

– Det finns andra goda internationella exempel på liknande vårdformer. Bland annat har John Hopkins Hospital i USA arbeta med konceptet ”Hospital at home”. Och Region Skåne driver ett liknande projekt, men de har ett annat upplägg, förklarar Linda Frisk.

– Vi är först i Sverige med det här konceptet, att bygga en Virtuell Vårdavdelning som förlängning till sjukhusets slutenvård, säger Gunilla Wahlström. Hon tillägger att det inte bara är nödvändigt utan även oerhört givande att tillsammans med patienterna och andra aktörer utveckla slutenvården för framtiden.

Läs mer här:

Virtuell vårdavdelning – vi fortsätter vårda dig hemma

Virtuell vårdavdelning – praktisk information till dig som patient och anhörig

Följ oss i sociala medier