Capio
Capio
Capio
Hanne Fjellvang och Malin Thorsell
Hanne Fjellvang och Malin Thorsell som blir förlossningskliniken BB S:t Görans nya chefer.

De blir förlossningskliniken BB S:t Görans nya chefer

20 april 2022

Under våren 2023 öppnar Capio S:t Görans Sjukhus sin egen förlossningsklinik - BB S:t Göran. Förlossningskliniken kommer erbjuda specialistmödravård, förlossning, eftervård samt okomplicerad neonatalvård. Nu är det nya ledningsteamet rekryterat som kommer att börja arbeta på BB S:t Göran under våren.

Malin Thorsell axlar rollen som verksamhetschef. Det innebär att hon blir ansvarig för förlossningskliniken, ingår i sjukhusets ledningsgrupp, har personalansvar för övriga ledningsfunktioner och för klinikens läkare. Malin är specialistläkare inom obstetrik/gynekologi och har de senaste 11 åren i huvudsak varit inriktad på obstetrik.

– Det är både spännande och en utmaning. Samtidigt är det en förmån att få vara med från början. Vi kommer arbeta teambaserat för en säker och modern förlossningsvård. Vi har den födande kvinnan och hennes partner i centrum, säger Malin Thorsell.

Malin har mångårig erfarenhet inom gynekologiskt/obstetriskt ultraljud. Hon är forskningsaktiv och disputerad inom specialiteten.

Hanne Fjellvang går in i rollen som vårdenhetschef på BB S:t Göran och formar tillsammans med Malin ledningsduon på förlossningskliniken. Som vårdenhetschef kommer Hanne initialt att ha personalansvar för barnmorskor, barnsjuksköterskor och undersköterskor på BB S:t Göran. Närmast kommer Hanne från en tjänst som chefsbarnmorska och har en bakgrund inom ledarskap och som verksamhetsutvecklare.

– Det känns verkligen bra. Det är spännande att få vara med och starta upp en verksamhet från grunden. Samtidigt är jag ödmjuk inför uppgiften och ser fram emot att arbeta tillsammans med våra blivande kollegor, säger Hanne Fjellvang.

BB S:t Göran beräknas öppna våren 2023

Både Malin och Hanne har en djup förankring i Stockholms förlossningsvård. Capio S:t Görans Sjukhus har rekryterat Malin och Hanne i dessa viktiga positioner för deras stora intresse att utveckla, förbättra och hitta nya, gärna digitala, lösningar som vi tror blir till godo både för familjen och förlossningsvården. De har båda ett tydligt fokus på hög kvalitet, familjens behov först och att få alla mammor, par och barn att känna trygghet på BB S:t Göran. Malin och Hannes tankar om teamarbete stämmer väl med Capio S:t Görans redan befintliga arbetssätt kring teamarbete och rotation.

Under våren och sommaren startar Malin och Hanne arbetet med att sätta alla rutiner och arbetssätt inför öppningen av BB S:t Göran nästa år. De kommer att forma BB S:t Görans organisation och framöver rekrytera övriga chefer (biträdande vårdenhetschefer alternativt teamledare till neonatalvård, eftervård med flera) och alla berörda tjänster som behövs på förlossningskliniken.

BB S:t Göran kommer att erbjuda: 

  • Specialistmödravård
  • Förlossningar från vecka 37
  • Eftervårdsplatser
  • Okomplicerad neonatalvård
  • Teamvård med obstetriker, barnläkare, barnmorskor, barnsjuksköterska och undersköterska

– Det har varit ett stort intresse för dessa båda roller. Vi är så glada över våra nya rekryterade chefer och ser fram emot att få arbeta med dem. Att tillsammans med regionen och övriga förlossningskliniker utveckla framtidens förlossningsvård är en unik möjlighet och att även inkludera blivande föräldrar i deras förväntningar. Hela sjukhuset ser fram emot att få börja jobba med BB S:t Göran, säger Minna Lönnstedt, projektägare på BB S:t Göran och Peter Holm, VD på Capio S:t Görans Sjukhus.

Läs mer om BB S:t Göran här: Förlossning 2023

Följ oss i sociala medier