Capio
Capio
Capio
Några av de glada medarbetarna från sekundärpreventionsmottagningen på Hjärtcentrum med blommor och diplom för förstaplatsen. Från vänster: Birgit Edén, sjuksköterska Hjärtcentrum, Jannica Gustafsson, sjuksköterska Hjärtcentrum, Pontus Lindroos, överläkare och flödesägare för ischemi, och Anneli Johansson, sjuksköterska Hjärtcentrum.
Några av de glada medarbetarna från mottagningen på Hjärtcentrum: Birgit Edén, sjuksköterska, Jannica Gustafsson, sjuksköterska, Pontus Lindroos, överläkare, Anneli Johansson, sjuksköterska.

Capio S:t Göran i topp i hjärtsjukvården

1 mars 2022

I SWEDEHEARTS kvalitetsindex för 2021 får hjärtsjukvården på Capio S:t Görans Sjukhus förstaplaceringen, när årsrapporten publiceras i dag 1 mars.

I SWEDEHEARTS kvalitetsindex för 2021 är Capio S:t Göran det enda sjukhus som uppnår 9 poäng. Det är därmed en ytterligare förbättring jämfört med 2020, då sjukhuset fick en delad andra plats i landet. Så här kommenterar Hjärtklinikens verksamhetschef Annica Ahl resultatet.  

– Tack till alla fantastiska medarbetare på Hjärtkliniken som genom hårt, medvetet förbättringsarbete, teamwork, djupt kunnande och engagemang bidragit till att Capio S:t Göran tog förstaplatsen mitt under brinnande pandemi. Jag och framförallt våra patienter är så tacksamma för era insatser! 

Hög - och bred - kvalitet inom hjärtsjukvården 

Under 2021 har vissa av målvärdena i SWEDEHEART höjts, och därmed har det blivit svårare att uppnå höga poäng. Under året har därför medarbetarna på Hjärtkliniken arbetat hårt för att nya de nya målen och bibehålla en hög ranking - vilket nu lyckats.   

– SWEDEHEARTS kvalitetsregister speglar alla delar i hjärtinfarktvården - akut omhändertagande, vård på HIA och andra avdelningar, behandling på angiolab och uppföljning 1 år på hjärtcentrum. För att få högsta resultat krävs att alla delar fungerar och samverkar så som ni har gjort. Återigen tack, säger Annica Ahl. 

God uppföljning förutsättning för kvalitet 

Ett resultat på Hjärtkliniken som sticker ut i kvalitetsindexet för 2021 är uppföljning 1 år efter genomgången hjärtinfarkt. Där har vårt team på sekundärpreventionsmottagningen på Hjärtcentrum säkerställt att hela 93 % av alla patienter under 80 år som haft en hjärtinfarkt har följts upp enligt kvalitetsregistret Sephias kriterier. Det är en viktig förutsättning för fortsatt god och säker vård på kort och lång sikt. 

Hjärtkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus var under 2021 ensam i Stockholm om att nå över målnivån att 80% av patienterna fick en angiografi senast dagen efter ankomst vid NSTEMI (mindre hjärtinfarkt). 

Utöver SWEDEHEARTS index så uppnådde Capio S:t Göran 5 av 5 kriterier i kvalitetsregistret SCAAR, för tredje året i rad. SCAAR är ett register som mäter kvalitet inom koronarangiografier och PCI-behandlingar.  

Årsrapporten finns att läsa på Swedehearts hemsida.  

Följ oss i sociala medier