Urologmottagningen

På mottagningen finns ett engagerat urologiskt team som behandlar alla vanliga urologiska åkommor.

Här finns också specialister inom onkologi som behandlar prostatacancer. Vi utreder och behandlar även personer med urininkontinens och andra blåsstörningar. Hos oss finns professionella kunskaper när det gäller utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Här har vi tillgång till den senaste operationstekniken i form av robot och laser, och arbetar på en komplett urologmottagning där vi bedriver både akut och planerad sjukvård.

Kirurgiska verksamheten omfattar

PNR Patient- och närstående rådet

Det är du själv som bäst känner din kropp och vet hur den reagerar och fungerar. Det är viktigt att du delger oss dina tankar, funderingar och önskemål rörande din vård och ditt välbefinnande. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi lyssnar och hör det du säger. Vi strävar alltid efter att bli bättre och vi behöver din hjälp! Delta i vår förbättringsgrupp för att skapa framtidens sjukvård.

  • Videomöte