Smärtmottagningen

Smärtmottagningen har tre olika verksamhetsområden: postoperativ smärtbehandling, konsultverksamhet på sjukhusets slutenvårdsavdelningar samt öppenvårdsmottagning.

Om oss

I slutenvården följs alla patienter med avancerad postoperativ smärtbehandling upp. Avancerad postoperativ smärtbehandling är exempelvis patienter som har epiduralkateter (EDA) eller kontinuerlig infusion med till exempel morfinpreparat. Smärtmottagningen bedriver också konsultverksamhet mot vårdavdelningarna och undervisar sjukhusets medarbetare om smärta och smärtbehandling.

På smärtmottagningen är målet att bryta processen där akut smärta riskerar att övergå i långvarig smärta. Remisserna kommer framförallt från primärvården. Patienterna bedöms via olika konstellationer av multiprofessionella team. Teamen kan bestå av läkare, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog och sjuksköterska i olika sammansättning. Vilka vårdgivare patienterna får träffa avgörs av behov och besvärsbild.

Besöken kan resultera i råd och rekommendationer till inremitterande och/eller i åtgärder på mottagningen. Målsättningen för vårdtiden på mottagningen är 3-6 månader.