Capio
Capio
Capio

Smärtkliniken

Smärtkliniken har tre olika verksamhetsområden: postoperativ smärtbehandling, konsultverksamhet på sjukhusets slutenvårdsavdelningar samt öppenvårdsmottagning.

läkare undersöker patient

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

I slutenvården följs alla patienter med avancerad postoperativ smärtbehandling upp. Avancerad postoperativ smärtbehandling är exempelvis patienter som har epiduralkateter (EDA) eller kontinuerlig infusion med till exempel morfinpreparat. Smärtmottagningen bedriver också konsultverksamhet mot vårdavdelningarna och undervisar sjukhusets medarbetare om smärta och smärtbehandling.

Inom öppenvården jobbar vi med att bryta processen där akut smärta riskerar att övergå i långvarig smärta. Vi behandlar även patienter med långvarig smärta, som fått stora konsekvenser i vardagslivet. Remisserna kommer framförallt från primärvården men vi tar även emot egenremisser. Du kan göra din egenremiss (egen vårdbegäran) via 1177.se.

Patienterna bedöms av multiprofessionella team. Vilka vårdgivare patienterna får träffa avgörs av behov och besvärsbild, både vad gäller bedömning och behandling.