Paramedicin Ortopedi

Fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna på Ortopedkliniken arbetar med rehabilitering efter ortopediska skador och operationer. Vi behandlar patienter som remitterats från Ortopedkliniken Capio S:t Görans sjukhus. Vi finns tillgängliga på akutmottagningen, dagoperation, vårdavdelningen och öppenvårdsmottagningen.

Arbetsterapeuterna på handrehabiliteringen arbetar med rehabilitering efter en handskada eller handoperation. På vårdavdelningarna ingår arbetsterapeuten i teamet kring dig och ger instruktioner och råd för att du ska kunna påbörja sin rehabilitering och självständigt klara din vardag på ett säkert sätt efter hemgång.

Fysioterapeuterna på vår öppenvårdsmottagning arbetar med rehabilitering av patienter efter ortopedisk skada eller operation. Fysioterapin på Capio S:t Görans sjukhus avslutas normalt sett efter en kortare period för att sedan fortsätta hos fysioterapeut i primärvården.