Capio
Capio
Capio

Pacemakeroperation

På pacemakeroperation opererar vi in såväl vanlig pacemaker (inklusive hjärtsviktspacemaker) som implanterbar defibrillator (hjärtstartare) och loop-recorder som registrerar rytmrubbningar. Ibland kan pacemakeroperation ske akut då man hamnar på sjukhus och inte får gå hem förrän man fått sin pacemaker, men oftast kan man komma planerat med några veckors väntetid.

medarbetare

Hur kan vi hjälpa dig?

Information

Du förbereds inför operationen på en av våra vårdavdelningar. Operationen tar oftast 30-60 minuter. Pacemaker vid hjärtsvikt är dock en mer komplicerad operation, som kan ta längre tid. Du får stanna på sjukhuset ett antal timmar efter operationen, men i de flesta fall kan du återvända hem i slutet av dagen.

En pacemaker behöver man om hjärtat går för långsamt eller tar långa pauser. Symptomen brukar vara yrsel, svimning eller extrem trötthet. En särskild variant av pacemaker kan också lindra hjärtsvikt i vissa fall (hjärtresynkronisering pacemaker, CRT-P).

Loop-recorder är en implanterbar EKG-monitor som övervakar hjärtats elektriska aktivitet, spelar in och lagrar EKG både automatiskt och patientaktiverat. Den kan inte stimulera hjärtat utan övervakar och spelar in eventuella rubbningar i hjärtrytmen och används för att hitta orsa­ken till eventuella svimningar, yrsel eller hjärtklappningar.