Capio
Capio
Capio

Ortopedmottagningen

På Ortopedmottagningen bedömer och behandlar vi besvär och skador i skelett, muskler och leder. Vi har specialistkompetens inom axel och armbåge, hand, höft och knä samt frakturkirurgi. Vi tar emot patienter som kommer på uppföljning efter besök på vår akutmottagning eller via remiss från annan vårdgivare.

sköterska hjälper patient

Hur kan vi hjälpa dig?

Information

Bli patient

För att bli patient hos oss behöver du en remiss. Din remiss ska beskriva ditt hälsotillstånd och dina besvär, eventuella förberedande undersökningar som exempelvis röntgenundersökning ska vara utförda för att din remiss ska bli godkänd. 

Tolk

Behöver du tolk i samband med ditt besök är det viktigt att du tar kontakt med oss i god tid före besöket.

Hälsodeklaration

Inför  ditt första besök hos oss är det viktigt att du har fyllt i en hälsodeklaration vilket du kan göra via 1177 E-tjänster. Tillgång till hälsodeklarationen får du i samband med bokningen av din tid till mottagningen. Om du har svårigheter att fylla i hälsodeklarationen finns det även möjlighet att göra detta när du kommer till oss.

Vid en eventuell operation

När beslut om en operation skett blir du kallad till ett besök på vår inskrivningsmottagning. Där får du information om hur du på bästa sätt kan förbereda dig inför din kommande operation. Vid ditt besök ingår det oftast provtagning. Du kan också vara bokad på gruppinformation eller enskilt besök med fysioterapeut. Vid gruppinformationen ingår det även information given av narkosläkare.

Då besöket hos oss på inskrivningsmottagningen kan innebära flera olika aktiviteter kan detta besök ta upp mot fyra timmar. Det är viktigt att du tar del av och läser igenom det material du får skickat till dig i samband med kallelsen. Du kan också hitta denna information här nedan i våra länkade broschyrer.

Det är också en fördel om du sett vår informationsfilm från fysioterapeuterna (nedan) inför ditt inskrivningsbesök. Gärna tillsammans med en anhörig.

Önskar du prata med narkosläkare, kontakta operationsbokningen på Ortopedmottagningen.

Din åsikt är viktig

Vi tar gärna emot dina tankar kring vad vi skulle kunna förbättra, lämna gärna dina idéer i vår förslagslåda på mottagningen.

Så förbereder du dig inför operation/inläggning

Många av våra patienter har problem med artrosbesvär från höft och knä. Därför finns även information om hur vi behandlar besvären här nedan.

Till dig som ska genomgå knäledsplastik:

Till dig som ska genomgåhöftledsplastik: