Obesitascentrum

På Obesitascentrum erbjuder vi specialistbehandling för dig med fetma. Vårt uppdrag är integrerad kirurgisk och medicinsk behandling, med samlad bred och multidisciplinär kompetens i teamet. Vår målsättning är en helhetssyn på behandlingen av den komplexa sjukdomen fetma/obesitas.

  • Hitta hit

  • Kontakt

Medicinsk utredning

Både före och efter operation utreder vi och behandlar de sjukdomar som samspelar med obesitas, t ex typ 2 diabetes, högt blodtryck och sömnapné. Det förekommer att vi vidareremitterar patienter som behöver utredas på andra specialistenheter innan operationsbeslut kan tas.

Vi bedriver forskning och utveckling på den medicinska delen av Obesitascentrum.

  • Informationsmöte

  • Gör ni andra viktreducerande operationer än gastric bypass?

  • Kan jag söka mig direkt till S:t Görans sjukhus för en operation?

  • Kostar det något att bli opererad på S:t Göran?

  • Kan jag som bor utanför Region Stockholm bli opererad på S:t Göran?

Så här blir du patient hos oss

Du kan antingen komma till oss på en remiss från vårdgivare eller skicka en egenremiss. Vill du skicka egenremiss skriver du ut den här och skickar den till oss. Har du ingen skrivare - kontakta oss så skickar vi hem en egenremiss till dig att fylla i.

Alla remisser som kommer till Obesitascentrum granskas av både medicinläkare och kirurg. Varje vecka diskuterar vi våra patienter tillsammans med hela behandlingsteamet på Obesitascentrum, så att vi kan erbjuda individuellt anpassad obesitasbehandling beroende på patientens behov.

Videobesök i vården

Om möjligt kan vi erbjuda videobesök som ett alternativ till mottagningsbesök eller telefonkontakt. Alla mottagningar erbjuder ej videobesök. En avgiftsfri faktura skickas hem till dig. Frikort gäller.

  • För bästa upplevelse rekommenderas att du använder dator
  • Koppla upp dig i god tid så att du vet att allt fungerar som det ska

Manual för hur du ansluter till Videobesök.