Obesitascentrum

Vi har ett både medicinskt och kirurgiskt etablerat Obesitascentrum här på Capio S:t Görans sjukhus. Den rent medicinska delen består av bl a läkare, medicinsk obesitassjuksköterska, sjukgymnast och dietist.

  • Hitta hit

  • Kontakt

Alla remisser som kommer till Obesitascentrum granskas av både medicinläkare och kirurg. Varje vecka diskuterar vi våra patienter tillsammans med hela behandlingsteamet på Obesitascentrum, så att vi kan erbjuda individuellt anpassad obesitasbehandling beroende på patientens behov.

En gång per månad har vi dessutom gemensamma informationsmöten för patienterna där både medicinare, kirurg, dietist, narkossköterska, sjukgymnast och tidigare opererad patient medverkar.

Medicinsk utredning

Både före och efter operation utreder vi och behandlar de sjukdomar som samspelar med obesitas, t ex typ 2 diabetes, högt blodtryck och sömnapné. Det förekommer att vi vidareremitterar patienter som behöver utredas på andra specialistenheter innan operationsbeslut kan tas.

Vi bedriver forskning och utveckling på den medicinska delen av Obesitascentrum.

  • Informationsmöte

  • Gör ni andra viktreducerande operationer än gastric bypass?

  • Kan jag söka mig direkt till S:t Görans sjukhus för en operation?

  • Kostar det något att bli opererad på S:t Göran?

  • Kan jag som bor utanför Region Stockholm bli opererad på S:t Göran?