Capio
Capio
Capio

Neurologiska mottagningen

Till Neurologiska mottagningen kommer främst strokepatienter men också patienter med epilepsi, Parkinson eller multipel skleros.

läkare med patient

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Hos oss utreder vi neurologiska symtom, t ex förlamning eller huvudvärk. Det går till så att läkaren tar upp sjukhistoria och gör en neurologisk undersökning såsom kontroll av reflexer, muskelstyrka, balans och känsel. Ibland görs kompletterande utredning med olika undersökningar, t ex hjärnröntgen med datortomografi eller magnetkamera. I vissa fall beställs elektrofysiologisk undersökning för att bedöma hjärnans aktivitet eller perifera nervers funktion (nervtrådar ut i armar och ben).