Kirurgmottagningen

På kirurgmottagningen finns specialistmottagningar för mag- och tarmproblem (övre och nedre gastrointestinal kirurgi), onkologi, allmän kirurgi och obesitaskirurgi. Vi erbjuder en bred och samlad kompetens för behandling och omhändertagande av våra patienter.

Mottagningen tar emot patienter för samtal både före och efter operation med cancer eller inflammatoriska tarmsjukdomar samt patienter som behöver hjälp med sårbandagering. Här arbetar till exempel vår stomisjuksköterska som kan hjälpa till med rehabilitering, omvårdnad och rådgivning till patienter och anhöriga. 

PNR - Patient och närstående rådet

Det är du själv som bäst känner din kropp och vet hur den reagerar och fungerar. Det är viktigt att du delger oss dina tankar, funderingar och önskemål rörande din vård och ditt välbefinnande. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi lyssnar och hör det du säger. Vi strävar alltid efter att bli bättre och vi behöver din hjälp! Delta i vår förbättringsgrupp för att skapa framtidens sjukvård.

  • För dig som vill läsa mer

  • Informationsfilmer

  • Videomöte