Kirurgmottagningen

På kirurgmottagningen finns specialistmottagningar för mag- och tarmproblem (övre och nedre gastrointestinal kirurgi), onkologi, allmän kirurgi och obesitaskirurgi. Vi erbjuder en bred och samlad kompetens för behandling och omhändertagande av våra patienter.

Mottagningen tar emot patienter för samtal både före och efter operation med cancer eller inflammatoriska tarmsjukdomar samt patienter som behöver hjälp med sårbandagering. Här arbetar till exempel vår stomisjuksköterska som kan hjälpa till med rehabilitering, omvårdnad och rådgivning till patienter och anhöriga. 

Kirurgiska verksamheten omfattar

PNR - Patient och närstående rådet

Det är du själv som bäst känner din kropp och vet hur den reagerar och fungerar. Det är viktigt att du delger oss dina tankar, funderingar och önskemål rörande din vård och ditt välbefinnande. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi lyssnar och hör det du säger. Vi strävar alltid efter att bli bättre och vi behöver din hjälp! Delta i vår förbättringsgrupp för att skapa framtidens sjukvård.

Munskydd för patienter och besökare

För att förhindra spridning av covid-19 rekommenderar vi starkt alla som besöker sjukhuset att använda munskydd.

Om du redan har ett munskydd när du kommer till sjukhuset, fortsätt att använda det under hela besöket. Om du inte har ett munskydd får du ett i receptionen. 

  • För dig som vill läsa mer

  • Inför ditt besök

  • Videomöte

Egenremiss för undersökning av mag-och tarmkanal vid vissa symtom

Har du förändrade avföringsvanor, blod i avföringen eller plötslig tillkomst av sväljningssvårighet?

Som patient har du nu möjlighet att skriva en egenremiss för undersökning av din mag- och tarmkanal vid vissa symtom. Syftet är att snabbt hitta om det är en misstänkt cancer, eller inte. Om det är cancer kan man då snabbt behandla den inom det som kallas för standardiserat vårdförlopp (SVF).  

De symtom som det gäller är:

  • Blödning från ändtarmen
  • Nytillkommen förändrade avföringsvanor i mer än två veckor om äldre än 40 år
  • Nytillkommen buksmärta i mer än två veckor om äldre än 40 år
  • Konstaterad blodbrist utan uppenbar förklarning.

Du kan även läsa mer om dessa symtom på  1177 Vårdguiden.