Capio
Capio
Capio

Fysiologiska kliniken

Vi utför olika typer av funktionsundersökningar. Främst av hjärta, kärl och lungor men även av nervsystemet. Vi tar emot både akuta, tidbokade och inneliggande patienter på Capio S:t Görans Sjukhus.

hand

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Akut undersökning

Du remitteras till Fysiologiska kliniken om en läkare på sjukhusets akutmottagning bedömt att du behöver undersökas akut med någon av de undersökningar vi utför.

Tidbokad undersökning

Du behöver en kallelse för att komma till vår mottagning. Den skickas till dig från oss eller från din behandlande läkare. I kallelsen finns information om du behöver förbereda dig för besöket hos oss. Tidbokade undersökningar görs av många olika anledningar; oftast för att ställa diagnos eller för att följa upp hur en behandling har hjälpt.

Undersökningar

Så går undersökningen till

Undersökningarna genomförs med hjälp av olika apparatur och mätinstrument. De utförs av en biomedicinsk analytiker eller läkare. En läkare som är specialist i klinisk fysiologi bedömer resultatet och skriver ett utlåtande. Den läkare som har beställt undersökningen av dig (remittenten) får provsvaret och berättar svaret för dig. Remittenten ansvarar för din fortsatta vård.

En del av våra patienter upplever obehag i samband med vissa undersökningar. Berätta om du upplever obehag. Våra medarbetare är tränade i att utföra undersökningarna så varsamt som möjligt.

Våra undersökningar

Det står i kallelsen vilken eller vilka undersökningar du ska göra hos oss. Här nedan har vi listat information från 1177 med fakta om de vanligaste undersökningarna och vad du behöver tänka på inför dem. Du kan också läsa mer om olika undersökningar på 1177.