Eftervård

För oss är det viktigt att du som nybliven förälder känner dig trygg. Tiden ni vistas hos oss efter födseln är individuell. Om du och ditt barn mår bra finns möjlighet att gå hem redan efter sex timmar.

Om ni av någon anledning behöver extra stöd vistas ni i något av våra hemtrevliga eftervårdsrum. Hos oss erbjuder vi ett individuellt stöd till dig som ammar eller matar ditt barn bland annat genom att främja hud mot hud och undvika separation av dig och ditt barn.

Innan ni går hem gör vi tillsammans upp en amnings/matningsplan som följs upp i hela vårdkedjan, från eftervård till dess att barnet skrivs in på barnavårdscentralen (BVC).

Dagen efter att ni kommit hem följer vi upp dig och ditt barns mående via ett digitalt hembesök med barnmorska. Om frågor skulle uppstå är du alltid välkommen att höra av dig till oss under barnets första levnadsvecka.

På BB S:t Göran har vi en kombinerad neonatal- och eftervårdsavdelning. Det är viktigt att medföljande är friska eftersom de nyfödda är känsliga för infektioner. Därför sker besök från utomstående utanför vår avdelning.

Välkommen till oss från 1 april 2023!

 

  • Amning och matning

  • För dig som fött barn

  • När barnet är fött