Capio
Capio
Capio

Avdelning 50

Avdelning 50 tar hand om patienter med lungmedicinska sjukdomar och Covid-19. De flesta kommer till oss via akuten, men vi har också planerad verksamhet.

medarbetare

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Inom lungenheten vårdas du för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), vätska i lungan eller annan andningssvikt (respiratorisk insufficiens). Vi har möjlighet att utföra bronkoskopi då man undersöker luftrör och lungor med en kamera på en slang och vi hjälper dig om du behöver syrgas i hemmet.

På avdelningen  arbetar vi  i team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut, logoped och dietist i samverkan med dig som patient.

Kvalitetsredovisning Medicinkliniken 2022