Capio
Capio
Capio

Avdelning 45

På avdelning 45 tar vi hand om patienter med sjukdomar i blodet, de blodbildande eller lymfatiska systemen (hematologiska) och onkologiska sjukdomar. Vi tar även hand om patienter med sjukdomar i mag-tarmkanalen och levern på gastroenterologienheten.

hand

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Det kan vara tumörer som uppstår i lymfsystemet (lymfom), tumörer som uppstår i benmärgen (leukemi, myelom) samt bröst-, tarm- eller prostatacancer.

Vi utför behandlingar med cellgifter (cytostatika) samt tar hand om dig som fått behandlingsrelaterade infektioner eller andra komplikationer.

Inom gastroenterologienheten vårdar vi bland annat dig som har en kroniskt inflammatorisk tarmsjukdom, som ulcerös colit eller Mb Crohn, en kronisk leversjukdom som till exempel gulsot (hepatit) eller vätska i buken.

På avdelningen arbetar vi i team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut, logoped, och dietist i samverkan med dig som patient.

Kvalitetsredovisning Medicinkliniken 2022