Capio
Capio
Capio

Avdelning 44

På avdelning 44 tar vi hand om patienter med endokrina sjukdomar, det vill säga att en hormonbildande körtel är över- eller underaktiv. Vi har också vårdplatser för dig som har en infektionssjukdom.

medarbetare

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Vi tar hand om dig som har exempelvis diabetes, en sjukdom i sköldkörteln eller annan hormonbildande körtel och som behöver vård eller endokrin utredning under en eller flera dagar. Vi vårdar också dig som har diabetesfotsår eller en infektionssjukdom.

Avdelningen bemannas av läkare från respektive specialitet förutom sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut och dietist.