Avdelning 43

Avdelning 43 är en vårdavdelning inriktad på infektionssjukdomar. En infektion betyder att du har angripits av bakterier, virus eller svamp.

På avdelningen vårdar vi dig som behöver behandlas eller isoleras för en smittsam eller allvarlig infektion exempelvis lunginflammation, blodförgiftning, hudinfektioner och mag-tarminfektioner.

De flesta vårdrummen är enkelrum med egen toalett och dusch. Avdelningen bemannas av infektionsläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter (sjukgymnast) och arbetsterapeuter.