Avdelning 41 MAVA

På den medicinska akutvårdsavdelningen MAVA 41 bedrivs uteslutande akut verksamhet. Patienterna omfattar hela det akutmedicinska panoramat där akuta försämringar av kända kroniska tillstånd som hjärtsvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt olika infektioner ingår.

  • Hitta hit

  • Kontakt

Här observeras, utreds och behandlas framför allt patienter som har stora utrednings- och/eller behandlingsintensivt behov, ofta med samtidig kontinuerlig apparatövervakning.

Den medicinska akutvårdsavdelningen består av ytterligare två enheter med separat bemanning och kompetens; bröstsmärtenhet BSE och avdelning 40 intermediärvårdsavdelning IMA. Här finns specialistkompetens för ännu mer övervakningskrävande patienter, till exempel de som behöver kontinuerlig övervakning av hjärta och vitalfunktioner samt specialutrustning som övertrycksbehandling för specifika allvarliga andningsbesvär.