Capio
Capio
Capio

Avdelning 41 MAVA

På den medicinska akutvårdsavdelningen MAVA 41 bedrivs uteslutande akut verksamhet. Patienterna omfattas av hela det akutmedicinska panoramat där akuta försämringar av kända kroniska tillstånd som hjärtsvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller nyupptäckta akuta tillstånd ingår.

medarbetare

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Här observeras, utreds och behandlas framför allt patienter som har stora utrednings- och/eller behandlingsintensivt behov, ofta med samtidig kontinuerlig apparatövervakning.

Vi har endast enkelrum med egen toalett och dusch.

Vi arbetar i team där sjuksköterska, läkare, undersköterska och patient ingår. Vi använder oss av behovsstyrd rond som innebär att vi träffar patienten utifrån dennes prioriterade behov. I teamet kan du även träffa på paramedicinska professioner: fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut, logoped, dietist och kurator.

Vårt mål är att du skall känna dig delaktig och välinformerad under vårdtiden och vill därför att vården ska ske i dialog med dig och din närstående. Tveka inte att fråga om du upplever ett behov av mer information eller om du vill berätta något som du tror att vi behöver veta. Det finns möjlighet till läkarsamtal, framför allt dagtid då läkare är på plats. Vi strävar därför efter att vården ska ske i dialog med dig och om du så önskar även dina närstående.

Kvalitetsredovisning Akutkliniken 2022