Avdelning 40 IMA

På vår intermediärvårdsavdelning IMA 40 bedrivs uteslutande akut verksamhet. Patienterna omfattar hela det akutmedicinska panoramat där akuta försämringar behöver kontinuerlig visuell och teknisk övervakning.

Om oss

Kvalitetsredovisning Akutkliniken 2022

Här finns specialistkompetens för mer övervakningskrävande patienter, till exempel de som behöver kontinuerlig övervakning av hjärta och vitalfunktioner Avdelningen har möjlighet till specialutrustning som övertrycksbehandling för specifika allvarliga andningsbesvär.

Vi som jobbar på IMA

På IMA arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeut i ett nära samarbete. Här finns en högre personaltäthet än på en vanlig vårdavdelning. Det innebär att en personal alltid befinner sig nära. Patienten blir aldrig lämnad ensam.

Information och delaktighet

Vårt mål är att du skall känna dig delaktig och välinformerad under vårdtiden och vill därför att vården ska ske i dialog med dig och din närstående. Tveka inte att fråga om du upplever ett behov av mer information eller om du vill berätta något som du tror att vi behöver veta. Det finns möjlighet till läkarsamtal, framför allt dagtid då läkare är på plats.