Avdelning 39

Avdelning 39 är en kirurgisk vårdavdelning. Här arbetar specialutbildade kirurger och personal som tar hand om patienter med besvär i nedre magtarmkanal samt patienter med urologiska åkommor.

  • Hitta hit

  • Kontakt

Alla sektionens läkare har endoskopisk kompetens där koloskopi kan utföras för att utreda och övervaka våra patienter. Patienterna ingår i ett post operativt rehabiliteringsprogram – ERAS (enhanced recovery after surgery) vars syfte är minskad komplikationsfrekvensen och underlätta en snabbare återhämtning.

Hemskrivna patienter som önskar kontakt med behandlande läkare kan kontakta kirurgmottagningen för att få ett återbesök alternativt en telefontid.