Avdelning 38

På avdelning 38 finns vårdplatser för akuta och elektiva patienter med sjukdomar i övre magtarmkanalen.

  • Hitta hit

  • Kontakt

Vi utreder och behandlar patienter med matstrups-, magsäcks-, gall-, lever-, mjält- och bukspottkörtelsjukdomar, patienter med bråck samt patienter med fetma (obesitas).

Hemskrivna patienter som önskar kontakt med behandlande läkare ombeds ringa kirurgmottagningen för att få ett återbesök alternativt en telefontid.