Capio
Capio
Capio

Akutvårdsavdelning/AVA 37

AVA 37 är en akutvårdsavdelning med korta vårdtider och 24 vårdplatser. AVA tar emot patienter under dygnets alla timmar, oftast från akutmottagningen.

medarbetare

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

AVA tar emot patienter med akuta tillstånd från medicin-, ortoped-, kirurg- och neurologsektionerna på akutmottagningen. På AVA påbörjas utredning, diagnostisering och behandling av ditt tillstånd.

AVA är en avdelning med förväntad kort vårdtid, upp till 2 dygn. Målet är att du ska bli färdigbehandlad hos oss. Det innebär att du kommer att få vara med om en del undersökningar, behandlingar och provtagningar. Detta kan ske även nattetid. Om det krävs en längre vårdtid eller behov av specialistkompetens kan du bli flyttad till en annan avdelning.