Capio
Capio
Capio

Avdelning 36

Avdelning 36 är en kirurgisk vårdavdelning. Här arbetar specialutbildade kirurger och personal som tar hand om patienter med besvär i nedre magtarmkanal samt patienter med urologiska åkommor.

medarbetare

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Alla sektionens läkare har endoskopisk kompetens där koloskopi kan utföras för att utreda och övervaka våra patienter. Patienterna ingår i ett post operativt rehabiliteringsprogram – ERAS (enhanced recovery after surgery) vars syfte är minskad komplikationsfrekvensen och underlätta en snabbare återhämtning.

Hemskrivna patienter som önskar kontakt med behandlande läkare kan kontakta kirurgmottagningen för att få ett återbesök alternativt en telefontid.

Information från avdelningen

Under din vistelse hos oss på avdelning 36 får du information om flera olika saker skriftligen. Här bredvid finns informationen digitalt i PDF-format.