Capio
Capio
Capio

Avdelning 35

Avdelning 35 är en ortopedisk akutvårdsavdelning där vi vårdar patienter med akuta skador och frakturer.

patient med sjuksköterskor

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

På avdelningen arbetar tvärprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut för att hjälpa och stötta dig på bästa sätt i samband med din skada.