Capio
Capio
Capio

Avdelning 33 NAVE

Avdelning 33 NAVE är en del av Neurologiska kliniken. På kliniken vårdas primärt patienter utifrån våra flöden Stroke, Epilepsi, MS, huvudvärk och yrsel.

hand

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

På NAVE utreder och behandlar vi dig som har akuta neurologiska tillstånd. Vanliga undersökningar hos oss är skiktröntgen, magnetkameraröntgen, ultraljudsundersökning av hjärta och halskärl, telemetri (kontinuerlig övervakning av hjärtrytmen) samt ryggmärgsprov.

Vi arbetar i team där sjuksköterska, läkare, undersköterska och patient ingår. Vi använder oss av behovsstyrd rond som innebär att vi träffar patienten utifrån dennes prioriterade behov. I teamet ingår även paramedicinska professioner: fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut, logoped, dietist och kurator.

Vårt mål är att du skall känna dig delaktig och välinformerad under vårdtiden och inför att du skrivs ut. Vi strävar därför efter att vården ska ske i dialog med dig och om du så önskar även dina närstående.