Capio
Capio
Capio

Avdelning 33 Arytmi

På Avdelning 33 Arytmi vårdas patienter med olika hjärtåkommor men framför allt hjärtrytmrubbningar; det vill säga hjärtklappning, förmaksflimmer, oklar svimning eller annan hjärtrytmrubbning. Det finns möjlighet till telemetri som är en kontinuerlig övervakning av hjärtrytmen.

medarbetare med patient

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Vi tar också hand om dig som ska få pacemaker, implanterbar defibrillator eller göra ett dosbyte (batteribyte).

Vi arbetar i team där sjuksköterska, läkare och undersköterska ingår och har behovsstyrd rond som innebär att vi rondar en patient i taget utifrån dennes prioriterade behov, det vill säga den mest akut sjuka först. Vi arbetar personcentrerat vilket innebär att vi önskar involvera patient och närstående  i vården utifrån individuella resurser och behov. Livsstilsåtgärder är en central del av behandlingen där fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter, och dietister har en viktig roll.

Under Din vårdtid får Du mycket information kring förebyggande åtgärder, genomgång av medicinering, kostråd och instruktioner kring motion och träning. Rökstopp är av yttersta vikt vid hjärtsjukdom! Efter vårdtid erbjuds patient och anhörig hjärtskola avseende sin diagnos (hjärtinfarkt, förmaksflimmer eller hjärtsvikt) där ytterligare information kring egenvård och livsstilsåtgärder ges, utöver uppföljning i öppenvård på Hjärtcentrum där det behövs.

Vad är en pacemaker?

hjärta

Den vanligaste orsaken till att man behöver en pacemaker är när hjärtat slår för långsamt. En för långsam puls kan innebära att man känner sig trött, blir yr, och ibland kan det vara orsaken till att man svimmar. En pacemaker sänder ut elektriska impulser till hjärtat via elektrodsladdar och hjälper således hjärtat att hålla takten. En ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator), är en pacemaker med en implanterbar defibrillator. Med en ICD sker en kontinuerlig övervakning av hjärtrytmen i syfte att upptäcka och behandla allvarliga rytmrubbningar i hjärtats kammare.