Avdelning 32 SIVA/NIMA

Avdelning 32 SIVA/NIMA är en del av Neurologiska kliniken. På kliniken vårdas primärt patienter utifrån våra flöden Stroke, Epilepsi, MS, huvudvärk och yrsel.

  • Hitta hit

  • Kontakt

Om oss

På SIVA utreds och behandlas du som har stroke under det akuta skedet av din sjukdom. Vissa patienter behandlas med trombolys, en behandling som kan minska utvecklingen av permanenta hjärnskador. På SIVA behandlas även andra akuta neurologiska tillstånd. Vanliga undersökningar hos oss är skiktröntgen, magnetkameraröntgen, ultraljudsundersökning av hjärta och halskärl, telemetri (kontinuerlig övervakning av hjärtrytmen) samt ryggmärgsprov.

NIMA, Neurologisk intermediärvårdsavdelning är till för patienter som är för sjuka för en vanlig vårdavdelning, men som inte behöver fullskalig intensivvård. Här vårdas patienter som har ett utökat neurologiskt övervaknings- eller omvårdnadsbehov. På NIMA vårdas även patienter som avslutat längre och komplicerad intensivvård.

Vi arbetar i team där sjuksköterska, läkare, undersköterska och patient ingår. Vi använder oss av behovsstyrd rond som innebär att vi träffar patienten utifrån dennes prioriterade behov. I teamet ingår även paramedicinska professioner: fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut, logoped, dietist och kurator.

Vårt mål är att du skall känna dig delaktig och välinformerad under vårdtiden och inför att du skrivs ut. Vi strävar därför efter att vården ska ske i dialog med dig och om du så önskar även dina närstående.