Capio
Capio
Capio

Avdelning 31 Hjärtsvikt/Vitier

På avdelning 31 vårdas patienter med alla sorters hjärtåkommor men framför allt de med hjärtsvikt eller fel på hjärtklaffarna.

hand

Hur kan vi hjälpa dig?

Om oss

Vi tar hand om dig som har hjärtsvikt, det vill säga att hjärtats pumpkraft är nedsatt, har hjärtrytmrubbningar, behöver hjärtutredningar och behandlingar eller som behöver vård efter hjärtinfarkt. Vi har möjlighet till telemetri, det vill säga kontinuerlig övervakning av hjärtrytmen.

Vi arbetar i team där sjuksköterska, läkare och undersköterska ingår och har behovsstyrd rond som innebär att vi rondar en patient i taget utifrån dennes prioriterade behov, det vill säga den mest akut sjuka först. Vi arbetar personcentrerat vilket innebär att vi önskar involvera patient och närstående  i vården utifrån individuella resurser och behov.

Livsstilsåtgärder är en central del av behandlingen där fysioterapeuter (sjukgymnaster), arbetsterapeuter, och dietister har en viktig roll.

Under din vårdtid får du mycket information kring förebyggande åtgärder, genomgång av medicinering, kostråd och instruktioner kring motion och träning. Rökstopp är av yttersta vikt vid hjärtsjukdom! Efter vårdtid erbjuds patient och anhörig hjärtskola avseende sin diagnos (hjärtinfarkt, förmaksflimmer eller hjärtsvikt) där ytterligare information kring egenvård och livsstilsåtgärder ges, utöver uppföljning i öppenvård på Hjärtcentrum där det behövs.