Capio
Capio
Capio

Jobba på Hjärtkliniken

Hjärtkliniken består av flera vårdavdelningar, dagvård och enheter som erbjuder utredning, behandling (angio/PCI, EKO, pacemakerop) samt uppföljning (Hjärtcentrum).

Många medarbetare på Hjärtkliniken har rotationstjänstgöring, vilket bidrar till gott samarbete, bra arbetsmiljö, hög kompetens och vårdkvalitet.

Vår klinik

Hjärtavdelning 31 svikt/vitier - 19 vårdplatser och "Kardiologisk högflöde" + 4 vårdplatser för ex bröstsmärta/ischemi/arytmi/korta sviktbehandlingar < 24timmar 4-5 patienter/team. Utredning och behandling av hjärtsvikt.

Hjärtavdelning 33 arytmi - arytmipatienter -6 patienter/team. Utredning och behandling av arytmier, ex elkonvertering och pacemaker.

Dagvård hjärt – rotation mellan klinikens övriga enheter. Pacemakerpatienter, elkonvertering, sviktbehandling, bröstsmärta.

Hjärtavdelning HIA, ischemi - 12 vpl varav 2 vpl är HIA1, patienter med utökat behov av övervakning och behandling, ex artärnål, NIV, potenta läkemedel. Gravida och nyförlösta med hjärtsjukdom.

Hjärtcentrum - öppenvård, utredning och uppföljning av läkare och sjuksköterskor inom arytmi, svikt/vitier och ischemi.

Angio/PCI-enheten - Planerad och akut coronarangiografi samt intervention; PCI, Intravaskulär imaging (IVUS/OCT), fysiologiska tryckmätningar, rotablator och diamondback. Även perikardtappning och temporär pacemakerinläggning förekommer.