2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Dina rättigheter som patient

Här hittar du information om dina rättigheter som patient hos oss, och hur du gör för att använda dessa. 

Du har rätt till vård i rimlig tid

Som patient hos oss har du rätt att få nybesök och operationer inom tiderna för vårdgarantin. Det innebär att du max ska behöva vänta 30 dagar från remissdatum för en tid till läkarbesök. Till behandling/operation ska du behöva vänta max 90 dagar efter beslut. 

Du har rätt att veta hur vi använder din information

När du besöker vården sparas information om dig i journalen, för att vi ska kunna ge dig säker vård. Information sparas också i så kallade kvalitetsregister för att kunna förbättra den vård vi ger. Du har rätt att få veta vilken information som finns om dig och bestämma hur den får användas. 

Läs vidare