Capio
Capio
Capio

Regler för besök till patienter

För att förhindra spridning av luftburna sjukdomar till våra patienter gäller särskilda regler för besök.

Kontakta oss innan

Du måste alltid kontakta den enhet du vill besöka i förväg via telefon. Du kan ringa via vår växel, tel 08- 5870 1000.

Besökstider

På våra vårdavdelningar finns särskilda besökstider för dig som närstående, där du kan besöka avdelningen. Information om aktuella besökstider finns på respektive avdelnings sida här eller via telefon. Var vänlig respektera besökstiderna. 

Har du symptom?

Undvik alltid att besöka patienter om du har symtom på infektion. För att undvika smitta kan vi även begränsa antalet anhöriga som kan besöka en patient samtidigt.

Rules for visits to patients

In order to prevent spread of infectious diseases are visits to patients restricted. Before visiting a patient at a ward you must call and arrange your visit. You may call through our switchboard +468-58701000