Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan och Rum för meditation är öppet för alla som besöker sjukhuset, oavsett religiös tillhörighet. 

Sjukhuskyrkans medarbetare är anställda av församling, stift eller frikyrka. Medarbetarna arbetar under absolut tystnadsplikt och för inga journaler.

Man behöver inte kalla sig kristen eller troende för att kontakta sjukhuskyrkans medarbetare. Vi ställer inga krav på tro eller tillhörighet.

Sjukhuskyrkans arbete består av:

  • Att lyssna och samtala med den som behöver någon att dela med sig av sina tankar, känslor och funderingar.
  • Att förmedla kontakt med företrädare för andra kyrkor, samfund, religioner eller hemförsamlingar.
  • Att tillsammans med personal reflektera över etiska och existentiella frågeställningar som aktualiseras i vården.
  • Att ordna gudstjänster, andakter, musikprogram m.m

 Telefonnummer: 08-5870 2489

Medarbetare  sjukhuskyrkan

Sjukhuspräst
Anna Smille
Mobil: 072-579 92 22

Sjukhuspastor
MarieAnne Ekedahl
Mobil: 070-020 90 39

Sjukhusdiakon
Steve Sjöquist
Mobil: 070-289 94 97
Norra Stockholms psykiatri
Stiftsansvarig präst
Vakant
Tel: 08-123 40 005
Kontaktinformation till samtliga trossamfund
Buddhistisk koordinator
Trudy Fredriksson
Mobil: 0762-05 27 09

Katolsk sjukhuspräst
Marcus Künkel
Tel: 08-644 46 02
Mobil: 070-278 15 12

Muslimsk koordinator
Tahir Akan
Mobil: 070-714 19 18

Hinduisk samordnare
Gautam Bhattacharyya
070-142 69 99

Judisk samordnare
Kurator
Helene Eliasson Lundström
Tel: 08-587 858 62

Konsultationer kan också tas med transkulturellt centrum
Tel: 08-123 486 80

Anna Smille

Sjukhuspräst
Svenska kyrkan

Tel
072-579 92 22
Skicka e-post