Medicinskt Centrum

Information till dig som remitterar till Medicinskt Centrum

  • För konsultfrågor från kollegor, har internmedicinsektionen konsultlinjer för endokrinologi, gastroenterologi och hematologi och lungmedicin, dessa nås via växeln 08-5870 1000.
  • I fall då det är oklart till vilken specialitet frågan hör, kan medicinbakjouren kontaktas. 
  • För råd inför eventuell remittering till oss, hänvisas till VISS alternativt direktkontakt med respektive konsult enligt ovan.
  • Vi anstränger oss till det yttersta för att följa vårdgarantins maximala väntetid om 30 dagar från remiss, vi ber dig som remittent att hjälpa oss i detta arbete genom att säkerställa att din remiss når oss senast inom en vecka från det att den skrivs.
  • I möjligaste mån skall på remissen anges till vilken subspecialitet den är ställd. 
  • Notera att vi för närvarande inte kan ta emot remisser för elektiv bedömning av till exempel njurmedicinare, lungmedicinare, reumatolog, koagulationist.

För utredning av förhöjd B-SR se sänkautredning.