Väntetider

UndersökningTid
Vilo-ekg 0 veckor
Arbetsprov 3 veckor
Långtidsregistrering, ekg 24h/48h 2 veckor
Eventrecorder 2 veckor
Långtidsregistrering, blodtryck 3 veckor
Ortostat 3 veckor
Tilt 5 veckor
EEG 1 veckor
Duplex Carotis 1 veckor
Duplex Artär (graft/iliaca) 1 veckor
Duplex Veninsuffiens, unilat 2 veckor
Duplex Veninsuffiens, bilateral 2 veckor
Perifer cirkulationsutredning 3 veckor
Gångprov med vristtryck 4 veckor
Kärlinväxt i sena 1 veckor
Ekokardiografi 4 veckor
Stress ekokardiografi 7 veckor
Transesofagal ekokardiografi 7 veckor
Iohexolclerance 4 veckor
Minirin 4 veckor
Compartmenttryckmätning 6 veckor
Spirometri 2 veckor
Metacholintest (bokas efter spirometri) 2 veckor
Sömnapné diagnostik 6 veckor
nCPAP inpr. 6 veckor