Väntetider

UndersökningTid
Arbetsprov 3 veckor
Compartmenttryckmätning 6 veckor
Duplex Artär (Aorta och extremiteter) 2 veckor
Duplex Carotis 1 vecka
Duplex DVT Samma dag
Duplex Veninsuffiens 3 veckor
EEG 4 veckor
Ekokardiografi 10 veckor
Eventrecorder 2 veckor
Gångprov med vristtryck 3 veckor
Iohexolclerance 4 veckor
Kärlinväxt i sena 1 vecka
Långtidsregistrering, blodtryck 3 veckor
Långtidsregistrering, ekg 24h/48h 2 veckor
Minirin 4 vecka
Neurofysiologi 3 veckor
Ortostat 3 veckor
Perifer cirkulationsutredning 2 veckor
Spirometri 2 veckor
Stress ekokardiografi 7 veckor
Sömnapné diagnostik 6 veckor
Tilt 5 veckor
Transesofagal ekokardiografi 7 veckor
TUM-EKG 3 veckor
Vilo-ekg 0 veckor