Organisation & öppettider

Fysiologiska klinikens organisation och öppettider.

Organisation
Verksamhetschef: Niklas Storck, 08-5870 1563
Vårdenhetschef: Mojgan Monthakaby, 08-5870 2712
Biträdande vårdenhetschef: Patrik Björkman, 08-5870 1581
Klinikadministratör: Anna Josefsson, 08-5870 2391

Metodgrupp eko
Metodansvarig läkare: Jan Svedenhag, överläkare, docent Metodansvarig Bma: Nahid Abedin

Metodgrupp kärl
Metodansvarig läkare: Agneta Dahlberg-Åkerman, bitr. överläkare Metodansvarig Bma:Shehnila Siddiqui 

Metodgrupp hjärta
Metodansvarig läkare: Ann Ekman, bitr överläkare Metodansvarig Bma: Parvane Pourmand

Metodgrupp lungor
Metodansvarig läkare: Anna Gustafsson, specialistläkare Metodansvarig Bma: Tina Edengrim

Metodgrupp gastro
Metodansvarig läkare: Peter Thermenius Metodansvarig Bma: Fadia Morad/Kristina Dahlin

Metodgrupp sömn
Anna Gustafsson, specialistläkare Metodansvarig Bma: Johan Cederlind

Övriga läkare som tjänstgör på kliniken
Överläkare Per Roos, Malin Bauer, Susanne Klerck-Linder, Nashmil Hashemi, Mohamed Mohamed, Anna Norhammar, Karolina Boethius

Öppettider
Måndag-fredag: 7.30-16.30
Tisdag-onsdag: 7.00-19.00
Lördag-söndag, helgdag: 10.00-16.00
Jourläkare nås via växeln: 08-5870 1000.

Tjänstetelefon: 08-5870 1515

Patienttelefon: 08-5870 1550. Kliniken utnyttjar Tele-Q-systemet, vilket innebär att du som patient blir uppringd efter att ha ringt in till en telefonsvarare.

Vårt faxnummer för remisser är: 08-5870 1937. Om du faxar remisser eller annan patientinformation vill vi av sekretesskäl ha telefonkontakt.

På remissen måste följande uppgifter finnas:

  • Patientens aktuella adress och telefonnummer.
  • Mobilnummer ger snabbare handläggning.
  • Den rätta kombikakoden (inrättning, klinik, avd).
  • Önskas förtur bör detta markeras tydligt, helst med motivering.
  • Vid vissa undersökningar önskar vi speciella uppgifter, se under respektive undersökning.
  • Behöver patienten tolk, skriv önskat språk.

Fyll i remissen direkt på skärmen och posta eller fax sedan direkt till oss - Remiss till fysiologiska kliniken (pdf).

Postadress:
Capio S:t:Görans Sjukhus
Fysiologiska kliniken
Patientvägen 2
112 81 Stockholm