Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för capiostgoran.se samt ger dig information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

Kontakta oss om du inte kan ta del av vårt innehåll

Om du behöver innehåll i annat format kan du kontakta oss via e-post. Du kan kontakta oss genom att:

skicka e-post till info@capiostgoran.se

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgänglighet på vår webbplats. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du rapportera till oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till info@capiostgoran.se där du beskriver var på webbplatsen du upplever problem och vad problemet är.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet i digital offentlig service.

Brister i tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi är medvetna om följande brister:

Allmänna brister

  • I våra formulär använder vi oss av en så kallad reCaptcha för att förhindra spam-kommentarer i våra formulär. Denna saknar beskrivning och titel.
  • Sökfält på startsidan och sidan för mottagningar saknar etikett.

Problem vid användning utan synförmåga eller nedsatt synförmåga

  • Publicerade filmer har inte syntolkning. Alla filmer publicerade efter 23 september kommer att syntolkas.
  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga
  • PDF-dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med upplästa hjälpmedel. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov. 
  • Våra jobbannonser kan ibland ha felaktig formatering och rubriksättning
  • Där vi listar våra lediga jobb används ofta samma länktext då vi ofta söker flera typer av samma tjänster, vilket gör det svårt att förstå skillnaden dem sinsemellan

Problem vid användning av nedsatt hörsel

  • Det kan finnas filmer som saknar textremsa. Alla filmer publicerade efter 23 september 2020 kommer att textas.

Hur vi testar webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten med hjälp av ett automatiserat verktyg. Senaste bedömningen gjordes 11 september 2020. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.