2019-01-17, 12:47

Ishalka och snö leder till fler brutna handleder, höfter och fotleder än normalt. De här väderförhållandena ökar trycket på vår akutmottagning. Vi klarar det genom en tillfällig omställning där sjukhuset öppnar en extra akutmottagning för ortopedpatienter. Röntgen anpassar också verksamheten för det ökade patienttrycket.

Service & Logistik

Service & Logistiks verksamhet har som mål att tillgodose Capio S:t Görans Sjukhus behov av servicefunktioner, samt fungera som stödverksamhet i sjukhusets arbete med att nå de övergripande målen med att bedriva hälso-och sjukvård på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. Service & Logistik utför dessutom uppdrag till andra kunder på sjukhusområdet samt till andra enheter inom Capio koncernen.

Syftet med Service & Logistiks uppdrag är att vara en "resurs nära kunden" och tillsammans med kunderna utveckla verksamheten.