2019-01-17, 12:47

Ishalka och snö leder till fler brutna handleder, höfter och fotleder än normalt. De här väderförhållandena ökar trycket på vår akutmottagning. Vi klarar det genom en tillfällig omställning där sjukhuset öppnar en extra akutmottagning för ortopedpatienter. Röntgen anpassar också verksamheten för det ökade patienttrycket.

Medicinkliniken

På Medicinkliniken finns en bred internmedicinsk vård, med både öppen-och slutenvård, samt Endoskopicentrum.

Kliniken består nu två sektioner, infektion och internmedicin där slutenvården bedrivs på två avdelningar. Öppenvård bedrivs på Endoskopicentrum och Medicinskt Centrum som även har dagvårdsplatser..