2019-01-17, 12:47

Ishalka och snö leder till fler brutna handleder, höfter och fotleder än normalt. De här väderförhållandena ökar trycket på vår akutmottagning. Vi klarar det genom en tillfällig omställning där sjukhuset öppnar en extra akutmottagning för ortopedpatienter. Röntgen anpassar också verksamheten för det ökade patienttrycket.

Akutkliniken

Kliniken består akutmottagningen och akutvårdsavdelningarna AVA 37 och AVA 21B.

Vårt mål är att erbjuda den akut sjuka patienten ett säkert och effektivt omhändertagande med hög kvalitet. Förbättringsgrupper bestående av de personalkategorier som deltar i arbetet med patienten träffas kontinuerligt för att arbeta med förbättringar utifrån patienternas behov och enligt LEAN-principer. Idéerna testas sedan i verksamheten innan de utvärderas och eventuellt implementeras i det dagliga arbetet.

De läkare som arbetar på akutmottagningen och AVA är anställda på medicin-, kirurg- eller ortopedkliniken.