Kvalitetsredovisning

För oss på Capio S:t Görans Sjukhus är det viktigt att vara öppna med våra kvalitetsresultat och hur vi arbetar, och kvalitetsredovisningen är ett viktigt verktyg i det. Under 2018 börjar vi därför publicera löpande uppdateringar av kvalitetsresultat inom ett antal utvalda flöden på vår hemsida

Här hittar du ett urval av våra senast uppdaterade kvalitetsresultat 2018 för Capio S:t Görans sjukhus. Klicka på rubriken på respektive flöde för att läsa mer.  I menyn till vänster hittar du våra årliga kvalitetsredovisningar, med detaljerade beskrivningar av våra flöden och vår verksamhet. 

För mer information kontakta i första hand respektive verksamhet. För mer information om kvalitetsredovisningen ur sjukhusövergripande perspektiv, kontakta verksamhetsutvecklare inom kvalitet Anna Zerne på telefon: 08-5870 2067. 

Dimension QPI Resultat 2016 Resultat 2017

Resultat
Q2 2018

Genomsnitt Sverige/SLL Mål
CROM Sjukhusvårdad mortalitet 1,8% 1,7% 1,6%  Trend
CROM Förvärvade vårdrelaterade infektioner (VRI) 3,2% 3,9% 3,1% 6% (2017) <3,7%
CROM Förvärvade trycksår, grad 2-4 1% 1,5% 1,4% 3,4% (2017) <1%
CROM Oplanerad återinläggning på sjukhuset inom 7 dagar 4,7% 4,1% 3,9% - <3,8%
PREM Patientnöjdhet - Helhetsintryck 89% 87% -88%  88,4% (2016) 80%
PREM Patientnöjdhet - Tillgänglighet 88,6% 88% -90% 88,1% (2016) 84%

Dimension QPI Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat Q2 2018 Genomsnitt Sverige/SLL Mål
Process Vistelsetid vid Akutmottagning under 4 timmar 77% 78%  74% 57% (2017) 78%
Dimension QPI Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat Q2 2018 Genomsnitt Sverige/SLL Mål
CROM Endast en operation pga tilräckliga marginaler 94% 96% 93% 91% (2017) >Genomsnitt
Process Median tid från diagnos till operation 28 dagar 34 dagar 36 dagar  - <26 dagar
PREM Patientnöjdhet - Respekt och "Bemötande" 91% 87% 88% - -
Dimension QPI Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat Q2 2018 Genomsnitt Sverige/SLL Mål
CROM Andel av patienter med Diabetes typ 1 som har antihypertensiv behandling som uppnår blodtryck <140/85 81% 80% 71,7% 74,7% (2016) >Genomsnitt
CROM Diabetespatienter med HbA1c(andel > 70 mmol/mol) 15% 15% 15% 20,3% (2016) <Genomsnitt
PREM Patientnöjdhet - Respekt och "Bemötande" 93% 94% 87,9% - -
PROM Patientrapporterade episoder av markant lågt blodsockervärde de senaste 2 åren 1,9% 2%  -  N/A  <1,9%
Dimension QPI Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat Q2 2018 Genomsnitt Sverige/SLL Mål
CROM Restenosering efter PCI  1,6% 0,3 %  0,5% <2,5% (2017) <Genomsnitt
CROM Swedeheart kvalitetsindex - rankning  -  1  -  -  
Process Sekundärprevention vid Akut koronart syndrom - Blodtryck 140/90 - 1-års uppföljning  78,9%  84,8%  80,2%  -  75%
PREM Patientnöjdhet -  personalen bemötte mig med medkänsla och omsorg - - 100% - -
Dimension QPI Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat
Q2 2018
Genomsnitt Sverige/SLL Mål
Process Remisser som ingår i standardiserat vårdförlopp för bröstcancer     100% 100% 100% - 100% us < 5 dagar
Process Screeningintervall för kvinnor 40-74 år  25 mån 25 mån 25 mån - 24 mån
Process Utförda screening - återkallad för kompletterande bildtagning     0,1% 0,2% 0,3% - <1%
Process Utförda screening - återkallad för vidare utredning 3,1% 3,6% 2,9%  - <3%
Dimension QPI Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat Q2 2018 Genomsnitt Sverige/SLL Mål
CROM Komplikationer inom Obesitaskirurgi  5,2% 7%  - 11,6% (2016) <  Genomsnitt
CROM Reoperationer av Obesitas  inom 30 dagar  0,9% 0,6%  0% 2,8% (2016)  <  Genomsnitt
CROM Anastomosläckage inom Obesitaskirurgi 0% 0,6%  0% 0,9% (2016)  <  Genomsnitt
Process Rapporterade Obesitaskirurgi till SOReg som opererades 2016 100% 100%  100 % - 90%