Forskning och utbildning

Forskning, utveckling och utbildning har en stor betydelse för att utveckla Capio S:t Göran som sjukhus, för att öka engagemanget hos våra medarbetare och för att kunna säkerställa att vi ger våra patienter bästa möjliga vård.

FoUU-rådet samordnar

Arbetet inom forskning, utveckling och utbildning leds av sjukhusets FoUU-råd, som består av medlemmar som representerar olika funktioner inom sjukhuset. Rådet tar fram strategier och aktiviteter som förankras på kliniker och enheter. Rådet stimulerar också till lokala forskningsprojekt.

Målsättningen med vårt arbete inom FoUU-frågor är att sjukhusets kliniska profilområden ska bidra till kunskapsutvecklingen, att kontinuerligt införa nya rön i vårdutvecklingen samt att skapa en lärande sjukvårdsorganisation.

Stor kunskap om folksjukdomarna

På Capio S:t Görans Sjukhus finns både forskarkompetens och ett bra patientunderlag för klinisk forskning, och i förhållande till sjukhusets karaktär bedrivs en stor forskningsaktivitet.

Capio S:t Göran är också ett sjukhus för elever. Sedan flera år tillbaka deltar vi aktivt i grund- och specialistutbildningar för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare och naprapater. Varje år får över 500 vårdstuderande, varav ett 70-tal AT- och ST-läkare, klinisk utbildning och handledning inom sjukhuset.

Studenterna kommer till oss

Capio S:t Görans Sjukhus är populärt bland många studerande. Dels tack vare det stora patientunderlaget och vår kunskap om de vanligaste folksjukdomarna, men säkert också tack vare att de känner sig väl omhändertagna. Att ta emot yngre förmågor är vitaliserande för hela organisationen. Det är nyttigt att bli ifrågasatt och få höra nya lösningar på gamla problem.

Praktisk information för studenter

Capios Forskningsstiftelse

För att främja patientnära klinisk forskning inrättades 2001 Capios Forskningsstiftelse. Forskningsstiftelsen arbetar för att stödja tvärvetenskaplig forskning och är öppen för personer inom och utom Capio som bedriver patientvård eller verkar inom hälso- och sjukvård. För att få anslag ska forskningen syfta till fördjupad kunskap om hur vårdinsatser kan minska patientens lidande eller öka livskvaliteten.

Forskningen kan även inrikta sig mot förbättringar i arbetssätt och vårdprocesser.