Förlossning 2022

Den 7/6 2020 föreslog Regionrådsberedningen i Region Stockholm att öppnandet av BB S:t Göran senareläggs. Orsaken till den uppskjutna starten är en blandning av den rådande pandemin och de ekonomiska konsekvenser detta har medfört, samt sjunkande födelseprognoser. Ny tidpunkt för start är ännu inte klar. 

Vårt koncept för BB S:t Göran

Fakta: Vad omfattas

 • Specialistmödravård
 • Okomplicerade förlossningar från v 37
 • BB-platser
 • Omedelbart omhändertagande av akut sjuka nyfödda barn
 • Okomplicerad ­neonatalvård
 • Mottagning för öppenvård efter förlossning

Vår vision

 • Högsta kvalitet och bästa tillgänglighet från patientens behov
 • Högsta patient-och ­medarbetarnöjdhet
 • Teamvård med läkare, barnmorska och undersköterska
 • Trygga och välinformerade familjer
 • Digitala verktyg som ger stöd under hela resan

Lämna intresseanmälan för förlossningen

Tyvärr finns inga lediga jobb just nu
Alla lediga jobb på sjukhuset