Stor bröststudie uppmärksammad internationellt

En stor, svensk registerstudie visar att kvinnor som fått behålla sina bröst vid bröstcanceroperation och sedan fått strålbehandling, har bättre överlevnad. Jana de Boniface, överläkare på Bröstcentrum, är en av författarna till den uppmärksammade studien.

– Vi ville hitta en förklaring till det som andra tidigare studier visat. Att kvinnor som bevarar brösten vid kirurgi och sedan får strålbehandling har en bättre överlevnad.

– Därför tittade vi på faktorer som samsjuklighet, socioekonomiska faktorer och andra bakgrundsfaktorer som vi trodde skulle fungera som selektionsfaktorer och därmed kunna förklara de skillnader man har sett.

Bra för patienterna

– Trots att vi tog hänsyn till många bakgrundsfaktorer ger bröstbevarande kirurgi högre överlevnad. Vi vet inte exakt vad som ligger bakom men samtidigt är det här ett jättebra resultat som stärker oss i att fortsätta arbeta med att öka andelen bröstbevarande ingrepp för kvinnor med bröstcancer. Det gagnar patienterna på flera sätt.

Att operera bort hela bröstet, mastektomi, kommer även fortsatt vara ett viktigt alternativ för en del patienter. Jana de Boniface betonar att patienten har sista ordet.

Studien har publicerats i forskningstidskriften JAMA Surgery och fått internationell uppmärksamhet. Det tycker Jana de Boniface är roligt.

– Jag blir lite stolt när forskningen sprids och flera svenska nyhetskanaler har också uppmärksammat vår studie. Som forskare vill man ju nå ut med ny kunskap.

Kategori och ämnen

Nyhet
Forskning