Patienter kan nu skriva egenremiss för mag-och tarmundersökning vid symtom med risk för cancer

För att korta tiden från cancermisstanke till behandling inför Capio S:t Görans Sjukhus egenremiss till undersökning för patienter med vissa symtom som kan tyda på tjock- och ändtarmscancer, som en del av ett utvecklingsprojekt.

Vårdenhetschef Pia Forsberg och sektionschef Keyvan Elahi på Endoskopicentrum.
Vårdenhetschef Pia Forsberg och sektionschef Keyvan Elahi på Endoskopicentrum.

Detta är en del i vårt arbete för att korta tiden från diagnostik till utredning, behandling och eftervård för våra patienter.

De symtom som det gäller är:

  • Blödning från ändtarmen
  • Nytillkommet förändrade avföringsvanor i mer än två veckor om äldre än 40 år
  • Nytillkommen buksmärta i mer än två veckor om äldre än 40 år
  • Konstaterad blodbrist utan uppenbar förklarning

Patienter som har dessa symtom kan via 1177 Vårdguidens E-tjänster lämna in en egenremiss/egen vårdbegäran för undersökning på Capio S:t Görans Endoskopicentrum utan att behöva gå via sin vårdcentral/husläkare.

Vi vill genom detta förenkla och förkorta vägen till undersökning för de patienter där vi vet att symtomen tyder på en hög risk för cancer i mag- och tarmkanalen.

Utvecklingsprojektet syftar till att samla ihop data över denna förändring i remissvägarna, och hur den påverkar tid till behandling och resultat för patienterna. 

Förenklad väg till specialistvård

Att patienter kan skicka egenremiss via nätet är en anpassning till den ökade användningen av digitala tjänster bland befolkningen.

– Vi vet att genomsnittspatienten börjar i första hand söka för sitt symtom på internet och skaffa sig information och kunskap kring symtom, allvarlighetsgraden, vart de kan söka vård, med mera, innan de beslutar att aktivt söka sjukvården. Men när patienterna söker hamnar de oftast hos rent digitala vårdgivare, som ändå måste remittera vidare till vårdcentral för fysisk undersökning, som sedan ofta remitterar ännu en gång till specialistvård, förklarar Keyvan Elahi, överläkare och sektionschef för Endoskopicentrum på Capio S:t Görans Sjukhus.

Påskyndar utredning och behandling  

Genom att patienten själv kan skicka en remiss direkt till specialistvården försvinner flera av de stegen.

– Vi vill genom att ge den här patientgruppen möjlighet till egen vårdbegäran förkorta väntetiden från symtom till diagnostik. På så vis kan vi fånga in och påskynda utredning av patienter med alarmsymtom för cancer i mag-och tarmkanalen inom ramen för Standardiserade Vårdförlopp (SVF). Detta uppnås genom samarbete med digitala vårdgivare samt information om möjligheten till egen vårdbegäran till befolkningen, berättar Keyvan Elahi.

Mer information till dig som patient

 

Kategori och ämnen

Nyhet
Mag-och tarmcancer